150547  
 

Kalastuslupien nettikauppa


Opastus

Opastus

 

Periaatteet | Luvan hankinta | Lupajärjestelmä | Muista


Kalastuslupajärjestelmä

Velvollisuus kalastusluvan hankkimiseen:

Kalastustapa

Alle 18- ja yli 65-vuotiaat

18 - 64-vuotiaat

Onkiminen

Kalastuslaissa maksuttomalla onkimisella tarkoitetaan onkimista, jossa käytetään yhtä vapaa ja koukkua eikä syöttinä käytetä keinotekoisesti valmistettua uistinta, vaappua, perhoa, jigiä tai niihin rinnastettavaa koukuilla varustettua houkutinta, joka liikkeellään, värillään tai muodollaan houkuttaa kalaa iskemään.

Maksutonta ongintaa voi harrastaa sekä kesällä että talvella.

Ei erillistä lupaa

Ei erillistä lupaa

Pilkkiminen

Kalastuslaissa maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

Maksutonta pilkintää voi harrastaa sekä kesällä että talvella.

Ei erillistä lupaa

Ei erillistä lupaa

Heittokalastus tai uistelu yhdellä vavalla

Kalastuslaissa kalastonhoitomaksun sallimalla kalastuksella tarkoitetaan kalastusta jossa kalastetaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Vetouistelussa saa lisäksi käyttää yhtä painoviehettä tai syvääjää.

Ei erillistä lupaa

Kalastonhoitomaksu

Uistelu

Useammalla kuin yhdellä vavalla tapahtuva uistelu

Aina vesialueen omistajan lupa

Kalastonhoitomaksu
ja
vesialueen omistajan lupa

Muu kalastus

Tuulastus, verkkokalastus, ...

Aina vesialueen omistajan lupa

Kalastonhoitomaksu
ja
vesialueen omistajan lupa

Ravustus

Aina vesialueen omistajan lupa

Kalastonhoitomaksu
ja
vesialueen omistajan lupa

Lisähuomioita

Onkiminen

Onkiminen on kiellettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, tai vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.

Lisäksi viranomainen voi kieltää onkimisen tietyillä alueilla. Tällaisia kieltoja ovat esim. TE-keskuksen myöntämät kalastuslain mukaiset viehekalastuskiellot. Kalastus voi olla kiellettyä myös muun lain tai määräyksen perusteella.

Pilkkiminen

Pilkkiminen on kiellettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, tai vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.

Lisäksi viranomainen voi kieltää pilkkimisen tietyillä alueilla. Tällaisia kieltoja ovat esim. TE-keskuksen myöntämät kalastuslain mukaiset viehekalastuskiellot. Kalastus voi olla kiellettyä myös muun lain tai määräyksen perusteella.

Heittokalastus tai uistelu yhdellä vavalla

Kalastonhoitomaksulla ei saa kalastaa mm. seuraavilla alueilla:

  • lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat
  • vesialueet, joissa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla (esim. TE-keskuksen myöntämät kalastuslain mukaiset viehekalastuskiellotesim. TE-keskuksen myöntämät kalastuslain mukaiset viehekalastuskiellot)
  • niin lähellä asuttua rantaa, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä
  • 50 metriä lähempänä lipulla merkittyä verkkoa, rysää tai muuta kiinteää pyydystä
  • puolustusvoimien ranta-alueiden läheisyydessä
  • tietyt satama-alueet/väylät
  • luonnonsuojelulain mukaisesti perustetut kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet (saattaa olla poikkeuksia)
  • Lisäksi viranomainen voi kieltää viehekalastuksen tietyillä alueilla. Tällaisia kieltoja ovat esim. TE-keskuksen myöntämät kalastuslain mukaiset viehekalastuskiellot. Kalastus voi olla kiellettyä myös muun lain tai määräyksen perusteella.

Vesialueen omistajan lupa

Vesialueen omistajan lupa maksetaan joko suoraan tai asiamiehen kautta vesialueen omistajalle. Vesialueen omistaja on voinut asettaa myymäänsä lupaan erilaisia lisämääräyksiä joita luvan lunastaneen on noudatettava lupa-alueella kalastaessaan.> Lue kaupan toimintaperiaatteesta
> Lue luvan hankkimisesta kalakortti.com:ista

>> Siirry luvan tilaukseen