150480  
 

Nätbutik för fisketillstånd


Luvan valinta

Redskapstillstånd

Steg: 1/6


 
De redskapstillstånd som vi säljer:
Esbobornas redskapstillstånd till havsområden
2023 Nät, Laxnät, Katsa, Långrev, Agnkrok
Tillstånden är endast i kraft på de områden som framgår ur kartan
Tilläggsupgifterwww.espoo.fi
Helsingforsbornas redskapstillstånd
2024 Nät, Katsa, Långrev, Agnkrok
Tilläggsupgifterwww.hel.fi
Kyrkslätt redskapstillstånd
2022 Tillstånd för nät, långrev, agnkrok och katsa
Tillstånden endast för kyrkslättbor!
TilläggsupgifterKirkkonummi - kalastus
Kalastusalueen karttaBetalsätt: Alla nätbanker PayPal, Pivo/Siirto, Mobile Pay, Masterpass. Tillståndet levereras genast efter att betalning skett!

Spöfisketillståndets leveransavgift är 2,00 euro för en slutsumma lägre än 19,00 euro och för beställningar över det 3,50 euro. För en redskapsmärkebeställning är leveransavgiften 6,00 euro..

Du kan endast beställa en tillståndsförsäljares tillstånd per beställning. Tillståndet ska alltid medhavas vid fiske.

Tillstånden levereras per e-post och om man så väljer även till mobiltelefonen eller per post utskrivna på plastkort.


> Läs anvisningar om hur man köper tillstånd på www.kalakortti.com
> Läs www.kalakortti.coms användarvillkor och registerbeskrivning